DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Xây dựng phần mềm quản lý

Phát triển ứng dụng di động

Tư vấn và triển khai giải pháp

CÁC GIẢI PHÁP

Quản lý phát hành sách & ebook

Chi tiết!

Hệ thống quản lý Thư viện điện tử

Chi tiết!

Quản lý và số hoá tài liệu – hồ sơ

Chi tiết!

Mã hoá cấp phép, bảo vệ bản quyền số

Chi tiết!

SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ

Hệ thống phát hành sách & Ebook trực tuyến

Chi tiết!

Phần mềm quản lý thư viện

Chi tiết!

Dịch vụ đọc sách bản quyền dành cho tổ chức

Chi tiết!

Cổng thông tin điện tử – Trang tin tức tổng hợp

Chi tiết!

Phần mềm quản lý hồ sơ số hoá

Chi tiết!

Thiết bị phục vụ số hoá và thư viện

Chi tiết!

Hệ thống email doanh nghiệp

Chi tiết!

Hệ thống app phân phối nông sản

Chi tiết!

KHÁCH HÀNG