Category Archives: Uncategorized

Chương 2

3. tìm kiếm chủ đất có lẽ việc sử dụng craigslist yêu thích của tôi thực chất là liên hệ với các chủ đất đang đăng bài trên craigslist. làm chủ đất không hề dễ dàng, và như tôi thường nói, 90% chủ đất ở đó đang thất vọng. nhiều chủ đất thua lỗ năm […]